అందుబాటులో ఉండు

హోం>న్యూస్

అంతర్జాతీయ వాణిజ్య విభాగం కొత్తగా స్థాపించబడింది

జూలై 01, 2019

390

రుడాంగ్ సన్నీ గ్లోవ్ కో., లిమిటెడ్ యొక్క అంతర్జాతీయ వాణిజ్య విభాగం జూలై 1, 2019న స్థాపించబడింది.

The international trade department of the Rudong Sunny glove co.,ltd was established on July 1st 2019. In order to improve the competitiveness of the enterprise, and international vision. Due to 70% more of the company's products (such as ESD gloves, anti-static gloves, anti-cutting gloves) are for global market and exported through traders. The quality of our products is up to the standard of export. The head of the department has twenty years of experience in international trade, and has worked in fortune 500 companies and large multinational companies who has rich experience in international trade process, quality control, risk management and personnel training etc. Rudong Sunny glove co.,ltd will wholeheartedly at your serve for worldwide customers through the dynamic team.